Project/Procesleiding

Het begeleiden van organisaties in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkvormen gericht op samenwerking/communicatie intern en met de client/burger/student (vanuit visie en waarden).
Strategisch aangevlogen ontwikkel ik snel intelligente oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Specialist in het leiden van besluitvormingsprocessen op basis van gelijkwaardigheid.

PETRA LIGTENBERG heeft werkervaring opgedaan voor non- en profit organisaties:
Fontys Hogeschool, Lectoraat Circulaire Economie – HAN, Hogeschool Arnhem Nijmegen – Jan Rotmans  – Community Processing – Nederland Kantelt – PublicSpaces – Wij Maken Het Onderwijs – Cultuurherberg – Gemeente Deventer.

 

 • Programma- en beleidsmaker.
 • Procesleiding besluitvormingsprocessen op basis van gelijkwaardigheid.
 • Coördineren contacten gemeente, ministerie en pers.
 • Communicatie met sponsors, bedrijven en bewoners.
 • Contacten en overleggen met netwerken, bedrijven, ambtenaren, wethouders en projectontwikkelaars. Uitbreiden van het netwerk.
 • Begeleiding buitenschoolse facultatieve processen van studenten HAN en Saxion.
 • Begeleiden, adviseren bewonersorganisaties.
 • Budgetbewaking, fondsenwerven, boekhouding en subsidieverantwoording.
 • Het leiden van (bestuurs) vergaderingen.
 • Onderzoek, marktanalyse en beleidsplan geschreven voor een nieuw cateringconcept op het Industrie Park Kleefse Waard.
 • Organisatie inspiratiebijeenkomsten met brainstormsessies.
 • Organisatie inspiratiecongressen.
 • Lippenstift voor de Stad - opening hertjes
 • Congres van De Arnhemse Methode
 • Lippenstift voor de Stad - Hangende Tuinen
 • Brainstormsessie op het congres van De Arnhemse Methode
 • Lippenstift voor de Stad - Even helemaal sociaal.
 • Lippenstift voor de Stad - opening hertjes
 • Arjo Klamer op het congres van De Arnhemse Methode
 • Samen Lunchen op het congres van De Arnhemse Methode
 • Arjo Klamer op het congres van De Arnhemse Methode
 • Lippenstift voor de Stad - Hangende Tuinen
 • Lippenstift voor de Stad - Hangende Tuinen, Marco de Wilde
 • Hans Becker op het congres van De Arnhemse Methode
 • Lippenstift voor de Stad - Mens erger je niet
 • Lippenstift voor de Stad - Hertjes op schuytgraaf
 • Lippenstift voor de Stad - toost met Margreet van Gastel
 • Lippenstift voor de Stad - Mens erger je niet
 • Frans Nauta op Inspiratiebijeenkomst van De Arnhemse Methode
 • Lippenstift voor de Stad - Hangende tuinen
 • Lippenstift voor de Stad - Mens erger je niet
 • Inspiratiebijeenkomst van De Arnhemse Methode
 • Marcel Sturkenboom op inspiratiebijeenkomst van De Arnhemse Methode
 • Gert Jan van der Linden op inspiratiebijeenkomst van De Arnhemse Methode
 • Hubert Hermans op het congres van De Arnhemse Methode
 • Samen Lunchen op het congres van De Arnhemse Methode